نغمه تولد نویسندگان علی جوکار و مریم طراوات دکلماتورها نیکو قمر و علی جوکار