دلداری دکلمه و شعر علی جوکار دکلمه ترکی صهبا کیهانی

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط