روز قشنگ نویسنده نرگس صرافیان دکلمه نازنین قدم پور

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط