تمامِ من شاعر مهسا طایری دکلماتورها مهسا طایری و سمانه کریمی