بی تو من زنده نمانم شاعر هما میرافشار دکلمه سعیده الفت

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط