نسل آدم بدور شاعر محمد پازوکی دکلمه محمد پازوکی و مرضیه اسفندیاری

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط