قرنطینه دکلمه و متن آرزو پناهی دکلمه و شعر علی اصغر معراجی

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط