من زن بودنم را با تو حک میکنم شاعر دکتر شعله میرفتاح دکلمه فروزان راد

deklame

مدیر سایت های دکلمه . آوای مستان . بلاگ شاعران و عشق زیبا

مطالب مرتبط