مسابقه دکلمه خوانی سایت دکلمه

مسابقه دکلمه خوانی سایت دکلمه

مسابقه دکلمه خوانی سایت دکلمه

مسابقه دکلمه خوانی سایت دکلمه

سایت دکلمه (مسابقه دکلمه خوانی گروهی)

? شرایط :

قبل از ارسال شرایط و قوانین را مطالعه کنید:

مسابقه گروهی به این صورت است دو دکلماتور با هم میتوانند اجرای مشترک داشته باشند

اجبار به انتخاب آقا و خانم با هم نیست

? بدون موسیقی اجرا کنید
? نام شاعر و نویسنده مشخص باشد
? امتیازها بر حسب بازدید در سایت میباشد
? بیان صحیح اجرا از لحاظ دستوری شعر و متن
? موسیقی مد نظرتون رو همراه با دکلمه ارسال کنید
? انتخاب متن و شعر آزاد میباشد (البته در چارچوب قوانین سایت)
? زمان دکلمه حداقل 70 ثانیه حداکثر 200 ثانیه (این زمان همراه با موسیقی میباشد) کمترین زمان یک دقیقه ده ثانیه و بیشترین زمان سه دقیقه بیست ثانیه است
? مجاز هستید نام شاعر و دکلماتور رو در آخر اجرا بیان کنید فقط با صدای خودتان
? هر کدام از دکلماتورها فقط یک اجرا میتوانند ارسال کنن
? عکس خودتان را میتوانید همراه با اجرا ارسال کنید برای معرفی در کاور
? تمام دکلمه ها در یک زمان درون سایت قرار میگیرند

نیاز به همخوان دارید میتوانید درخواست بدید همراه با نمونه صدا

نیاز به توضیحات بیشتر دارید پی وی تلگرام
(پی وی توضیح داده شود برای مسابقه است)

? مهلت ارسال پایان 1399/10/05

? برای ارسال آثار فقط به این آی دی تلگرام

https://t.me/pv_deklame

✅ اطلاع رسانی درباره مسابقه دکلمه خوانی از طریق سایت , کانال , گروه تلگرام سایت و پیج اینستاگرام اعلام میشود

https://deklame.net ?
https://loveziba.com ?
https://avayemastan.deklame.net ?